Slovensko

Slovensko je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Na západě hraničí s Českou republikou (252 km) a Rakouskem (91 km), na jihu s Maďarskem (677 km), na východě s Ukrajinou (97 km) a na severu s Polskem (444km). Ačkoliv má Slovensko svou kulturou, obyvatelstvem a jazyky mnoho společného s Českou republikou, dějiny těchto zemí se neshodují.

Území dnešního Slovenska bylo osídleno už od pravěku. Po roce 800 vznikl první státní útvar, který byl později připojen k Velké Moravě. Po jejím pádu r. 906 bylo Slovensko postupně ovládnuto Maďary. Roku 1918 se Slovensko spojilo s českými zeměmi v samostatný stát – Československou republiku. 14.3. 1939 byla vyhlášena samostatná Slovenská republika, podřízená hitlerovskému Německu. Poté se Slovensko opět stalo součástí Československa. V roce 1993 došlo k zániku Československa a tím pádem i ke vzniku samostatné Slovenské republiky.

Slovensko je zemí mnoha tváří –  na jihu nížinná krajina přechází v pahorkatinu a vrchovinu, na severu jsou to převážně velehory s četnými dolinami. Většina území Slovenska je však kopcovitá. Nejvyšší horou Slovenska je Gerlachovský štít (2 655 m.n.m.), nejnižším místem výtok Bodrogu do Maďarska (94. m.n.m.). Slovenské hory jsou zařazovány do Karpatské horské soustavy. Ta se dělí na Východní a Západní. Západní Karpaty se dělí na Vnější a Vnitřní. Vnitřní Západní Karpaty jsou známy pohořími Vysoké a Nízké Tatry, Malá a Velká Fatra, Slovenské rudohoří a Polana. Do Vnějších Karpat spadají Malé Karpaty, Javorníky a Oravské Beskydy.

Vodstvo Slovenska se dělí na úmoří Baltského moře a úmoří Černého moře. Ústupem horského ledovce vznikla plesa – např. Štrbské pleso, Velké Hincovo pleso, Popradské a Skalnaté pleso. Slovensko má také spoustu svých přehrad, jenž jsou většinou využívány k výrobě enegrie, mají také účel protizáplavový, na zavlažování a k rekreaci nebo zásobování pitnou vodou. Teplotu a klima této země výrazně ovlivňuje její terén. Průměrné roční teploty se pohybují na stejné úrovni jako u nás, v České republice. Příroda Slovenska láká mnoho turistů.

Vysoké Tatry jsou nejhezčí oblastí cestovního ruchu na Slovensku s ideálními podmínkami pro vysokohorskou turistiku, horolezectví, rekreaci a pro léčbu některých chorob. Vysoké Tatry jsou nejvyšším a nejsevernějším pohořím v celém 1200 km dlouhém oblouku Západních Karpat. Nejvyšším vrcholem je již zmíněný Gerlachovský štít (2 655m.n.m.), který je zároveň nejvyšší horou Slovenska. Nachází se takřka ve středu tohoto pohoří. Vysoké Tatry se vyznačují vzácnou vysokohorskou flórou a pestrostí všech rostlin. Jejich výskyt je ovlivněn nadmořskou výškou, vegetačním pásmem a horninovým podložím. Vyskytuje se zde spousta bylin, hvozdíků, mateřídoušek, prvosenek, pryskyřníků a spousta dalších. Díky své zachovalosti lesů zde žije spousta živočichů – od medvěda hnědého, vlků, divokých prasat, lišek, kamzíků až po hraboše, zajíce a norky. Ptačí říši zastupují orli, jestřábi, čápi a výr velký. Bohaté je zde i zastoupení motýlů. V současné době jsou Vysoké Tatry jedním z nejnavštěvovanějším turistickým místem Slovenska.
[ad#obsah-banner]
Vysoké Tatry jsou součástí  Tatranského národního parku (TANAP), který byl vyhlášen v roce 1948 za účelem ochrany jedinečné flóry a fauny. Ochrana zde zahrnuje také četné krasové jevy jako jsou např. jeskyně, propasti, škrapy či jámy. Lze tu najít i vodopády či kaňony.

V následujícím odkazu se můžete dozvědět více o hlavním městě Slovenska, Bratislava, ubytování, centrum, památky, historie, atd.

Copyright © 2020 Evropa a Evropská unie. | Evropa. Jeden ze sedmi světadílů. Kolébka západní civilizace. | Mapa stránek
Created by:
MFÁčko

Podrobnější informace o evropských destinacích jako je Rakousko, ostrov Korfu, nebo sousední Bratislava, či blízké Benátky. Navštivte také známé Saint-Tropez, a nebo se podívejte na největší města světa. Máte rádi teplo, sluníčko a moře? V tom případě doporučujeme dovolenou ve Španělsku. Ať je léto nebo zima, last minute zájezdy jsou vždycky prima!