Benelux

Benelux: Benelux není klasickým státem, je to uskupení složené ze tří menších států, které bývají často v různých souvislostech spojovány dohromady – Belgie, Nizozemí a Lucembursko. Všechny tři státy najdeme v západní Evropě.

Belgie:

Stát, hraničící s Francií, Lucemburskem, Německem a Nizozemskem, o rozloze 32 545 km2 s populací skoro 10,6 milionu. Belgie je federativní konstituční monarchií v čele s králem (v současnosti Albert II.), která je rozdělena na 3 společenství: Vlámské společenství, Francouzské společenství Belgie a společenství Německojazyčné. Jak vyplývá z názvů těchto společenství, je Belgie takto rozdělena z jazykových důvodů. Z hlediska správního je rozčleněna do tří regionů: Vlámský, Valonský region a Brusel. V každém z těchto regionů je jiné politické uspořádání.
[ad#obsah-banner]
Z geografického hlediska je Belgie rozdělena na nížinaté a rovinaté pobřeží a střed Belgie, a na hornaté pohoří (Ardenny) ve zbytku plochy země. Celá země leží v mírném klimatickém pásu, zimy v Belgii jsou chladivé, v létě naopak panují poměrně vysoké teploty. Časté jsou v této oblasti Evropy vysoké srážkové úhrny. Belgie je přímořský stát, má přístup k Severnímu moři.

Hlavním městem Belgie je Brusel. Ten hraje významnou roli v Evropské unii. Dalšími velkými městy jsou Lutych, Gent, Antwerpen, Waterloo, Namur a Bruggy.

Lucembursko:

Lucembursko je velmi malý stát (o rozloze 2 586 km2 ), který je obklopen Německem, Belgií a Francií. Z původního malého lucemburského hradu postupem času vznikl další evropský stát. Nadmořské výšky nejsou v Lucembursku příliš vysoké, krajina má ovšem kopcovitý ráz – nejvyšším bodem je kopec Kneiff s nadmořskou výškou 560 m.

Státní zřízení Lucemburska je velkovévodství, v čele dnes stojí velkovévoda Henri. Hlavní město Lucemburk najdeme ve středu jižní poloviny země. Je důležitým centrem pro obchod, administrativu a ekonomiku. Žije zde asi 75 tisíc obyvatel. Dašími významnými městy jsou Echternach, Sanem, Esch-sur-Alzette, Diekirch a Dudelange.

Nizozemsko:

Nizozemsko se s údajem 393 obyvatel žijících na km2 řadí na přední příčky v žebříčku nejhustěji obydlených zemí světa. Na rozloze 41 526 km2 žije 16,85 milionu obyvatel.

Sousedními státy Nizozemska jsou Belgie a Německo. Nizozemsko bývá také často označováno názvy Nizozemí a Holandsko. Hlavním městem je Amsterdam – velmi multikulturní město, žije zde skoro 740 tisíc obyvatel. Velkými městy jsou dále Den Haag (sídlo vlády a královské rodiny), Eidam, Alkmaar a Rotterdam (druhé největší město Nizozemska). Celé Nizozemsko se dělí na 12 provincií.

Na severu omývá nizozemské břehy Severní moře. Zde, na pobřeží, najdeme útvary typické pro Nizozemí – watty a marše. Jsou to nížinaté oblasti, velmi bhodné pro pěstování zemědělských plodin.

Copyright © 2020 Evropa a Evropská unie. | Evropa. Jeden ze sedmi světadílů. Kolébka západní civilizace. | Mapa stránek
Created by:
MFÁčko

Podrobnější informace o evropských destinacích jako je Rakousko, ostrov Korfu, nebo sousední Bratislava, či blízké Benátky. Navštivte také známé Saint-Tropez, a nebo se podívejte na největší města světa. Máte rádi teplo, sluníčko a moře? V tom případě doporučujeme dovolenou ve Španělsku. Ať je léto nebo zima, last minute zájezdy jsou vždycky prima!