Evropa

Evropa je 5. největším světadílem Země. Větší jsou Afrika, Amerika, Antarktida, Asie, menší než Evropa je pouze Austrálie. Někdy bývá Evropa považována pouze za část kontinentu, který spolu s Asií tvoří svatědíl zvaný Eurasie.

Evropa

Evropa leží na severní části zeměkoule. Jako druhý nejmenší světadíl se chlubí rozlohou 10 180 000km2, celkově tvoří 7% z celého zemské pevniny. Ze severu jsou břehy Evropy omývány Severním ledovým oceánem, ze západu Atlantským oceánem a z jihu Černým a Středozemním mořem. Okraje Evropy jsou velmi členité – najdeme zde několik poloostrovů: Balkánský, Apeninský, Pyrenejský a Skandinávský. K Evropě se přiřazuje i mnoho ostrovů, z nichž nejznámějšími jsou ostrovy Britské na severozápadě od kontinentu.

Populace Evropy je 718 000 000 obyvatel, Evropa je druhým nejhustěji zabydleným světadílem.

Historie Evropy

Dějiny Evropy jsou, jak jistě všichni známe, krvavé – Evropa byla dějištěm obou světových válek, při kterých zahynuly miliony lidí. Právě moderní dějiny nejvíce ovlivnily vývoj celé Evropy – vznik nových a zánik starých států, vznik železné opony, která na celých 40 let rozdělila Evropu na západní a východní část. Na obou stranách se ekonomika a hospodářství vyvíjelo rozdílně, určité znaky můžeme pozorovat ještě i dodnes (probíhala tzv. Studená válka). Východní stranu taktéž poznamenala vláda komunistů – důležitým mylníkem v této oblasti je rok 1989, kdy komunistická vláda odstoupila do pozadí v Polsku, v tehdejším Československu, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a v Albánii. Sjednotilo se Německo (zanikla Železná opona), Rusko a Jugoslávie se rozdělili na následnické státy (Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Litva, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora a Makedonie), a Československo se rozpadlo na dva samostatné nezávislé státy – Slovensko a Českou republiku.
[ad#obsah-banner]

NATO a EU

Po druhé válce se také začaly v Evropě tvořit organizace, které měly napomoct ke zlepšení ekonomiky, hospodářského obratu a životního stylu obyvatel Evropy. V roce 1949 vzniká Severoatlantická aliance NATO (řesí konflikty mezi národy), Evropské hospodářské společenství (organizace na podporu evropského průmyslu a zemědělství) bylo založeno roku 1957. V dnešní době nejznámější organizace – Evropská Unie – vznila roku 1993 v Beneluxu. Do tohoto uskupení se v následujících letech po splnění všech podmínek postupně zařadila většina států Evropy, dnes jsou členy Evropské unie 27 evropských států. Cílem Evropské unie je hlavně sjednotit celou Evropu, propracovat společnou ekonomii a hospodářství, ulehčit obchod a cestování mezi členskými státy, apod.

Ostatní

Povrch Evropy je značně členitý – najdeme zde jak nížiny (které ovšem převažují), tak vysoká pohoří. Evropa dostala svůj dnešní vzhled pomocí Kaledonského, Alpinského a Hercinského vrásnění. Mnoho oblastí bylo vymodelováno ledovci. Největšími horskými masivy jsou Alpy, Pyreneje, Apeniny, Ural a Dinárské hory. Právě pohoří Ural od sebe odděluje Evropu a Asii. Nejvyšším bodem je hora Mont Blanc (4807 m.n.m.), nejnižší místo pak najdeme v Kaspické nížině (-28 m pod hladinou světového oceánu). Na území Evropy najdeme i některé činné sopky, mezi nejznámější patří například Stromboli, Monte Epomeo a pompejský Vesuv.

I na vodstvo je Evropa poměrně bohatá – nejdelšími řekami, které Evropu odvodňují na území Atlantského nebo Kaspického úmoří, jsou Volha, Dněpr, Dunaj, Pád, Labe, Seina, Temže, Rýn, Odra a Visla. Největším jezerem je jezero Ladožské, které leží na severozápadě Rusko, blízko Finsku.
[ad#obsah-banner]
Obecně se jako počet států ležících na území Evropy uvádí 46 nezávislých států. Při posuzování z různých hledisek (ať již politických, či podle polohy) jsou ovšem některé státy nejednoznačné. Mezi takové patří třeba Turecko, Kazachstán, Azerbajdžán, Kypr, Gruzie a Arménie.

Copyright © 2020 Evropa a Evropská unie. | Evropa. Jeden ze sedmi světadílů. Kolébka západní civilizace. | Mapa stránek
Created by:
MFÁčko

Podrobnější informace o evropských destinacích jako je Rakousko, ostrov Korfu, nebo sousední Bratislava, či blízké Benátky. Navštivte také známé Saint-Tropez, a nebo se podívejte na největší města světa. Máte rádi teplo, sluníčko a moře? V tom případě doporučujeme dovolenou ve Španělsku. Ať je léto nebo zima, last minute zájezdy jsou vždycky prima!